Bugges Kiropraktik

Bugges Kiropraktik: Din kiropraktor i Täby

Kiropraktikens Historia

 

KIROPRAKTIKENS HISTORIA

David Daniel Palmer var den som startade den moderna kiropraktiken. Det har funnits kotknackare, bonnesetters och liknande i de flesta kulturer. Men D. D. Palmer var den förste som på alvar satsade på att förena "spinala manipulationer" med den dåtida medicinska vetenskapen, och han startade också den första skolan som utbildade kiropraktorer.

D.D. Palmer föddes i Kanada 7 mars 1845. 1865 lämnade D.D. och hans bror Kanada och flyttade till USA. 

8 månader efter de kommit till USA fick D.D. arbete som skollärare. Han arbetade som lärare i 6 år. Läraryrket var inte välbetalt, och familjen köpte en gård, och slog sig på jordbruk. Då som nu är jordbruk en bransch som är förknippad med risker.

1881 sålde familjen gården och blev stadsbor. De flyttade till What Cheer en liten stad där D.D.s bror Thomas var redaktör för den lokala tidningen.

D.D. startade en grönsakshandel i What, och arbetade en del som lärare.

   Under tiden i What blev D.D. intresserad i spiritism, magnetic healing som var populära på 1800-talet. 1886 flyttade D.D. till Burlington och etablerade sig som "magnetic Healer". Han var intresserad av de ideer som var populära vid den tiden.

    1887 flyttade han till Davenport Iowa som var en större stad med fler mäniskor. Där börjar han annonsera och kommer igång med verksamheten, och når många kunder. Han ger ut en månads tidning "The Educator" där han försöker förklara hur magnetic healing,och andra popuära företeelser i tiden fungerar. Han hade framgångar som magnetic healer. Men han läste vad han kom över om anatomi och fysiologi och andra behandlingsformer.

 

 

D.D. Palmers väg till kiropraktiken

En av hans patienter var en portvakt vid namn Harvey Lillard. D.D. behandlade honom med en serie magnetisk healing behandlingar, D.D. upptäckte en konstig knöll längst ryggraden. D.D. försökte få knölen att krympa, men alla hans olika

försök misslyckades. Men till slut lyckades han och kotan återtog sin normala position. Det var enligt många början för kiropraktiken.

Normalt kan INTE kiropraktik påverka hörseln. Men om det i visa undantagsfall kan ha effekt på hörseln diskuteras här .

Men vad som är rätt i den frågan kan inte utredas här. Att händelsen spelade en viss roll för den tidiga kiropraktiken är rimligt. Men vetenskaplig den forskningen om kiropraktikens effekter låg ännu långt fram i tiden. Så uppfattnigarna om effekten av kiroraktiska behandlingar grundade sig på patienters och behandlares subjektiva upplevelser.

 

D.D. Palmer börjar lära ut kiropraktik.

Två år efter D.D. Palmers första justering så hade han många patienter. D.D. beslöt att börja lära ut kiropraktik. Hans första elev var LeRoy Baker, och året var 1897.

1898 beslöt han att acceptera två elever, och utbildningen startade på allvar. 1899 startade han tidskriften "The Chiropractic". Teorierna runt behandlingarna skiftade under utvecklingen. I början så förespråkas i tidskriften ett mekanistiskt synsätt.T ex skrev han:

"A human being is a human machine and like a machine,would run smoothly, and without any friction, if every part is in its proper place. If every bone,every nerve and all the blood vessels, muscles, etc. were just right , there would be nothing wrong..."

 

(Det här stycket skall stå i slutet, men mycket skall skrivas innan vi är där.)

Jag vill redogöra   lite för vilken litteratur jag använder som källor.

Det verk som är helt oundgänligt för den som är intresserad av kiropraktikens historia är: CHIROPRACTIC An Illustrated History(500 stora sidor fullpackade med viktig iformation.). Det är ett standardverk med 20 stycken författare som skrivit varsitt kapitel. De flesta är erfarna skribenter inom området sedan decenneir tillbaka. Jag räknar upp dem här utan att ange deras titlar: Stanley P Bolton, Alana Calender, Robin Canterbury, Mary-Anne Chance, Carl Clevland 111, Meidel Gatterman, Pierre louis Gaucher-Peselherbe, Russel Gibbons, Joseph Keating Jr, JOHN S. Kyneur, Herb Lee, George mc Andrews, Jerome F. Mc Andrews, Rolf Peters, Dennis Petersson, William S Rehm, William G. Rothstein, Herbert J. Vear, Walter I Wardell, och Glenda Wiese.

De representerar en omfattande mängd kunskap T. ex. Walter I Wardell som 1992 skrev klassikern Chiropractic history and evolution of a new Profession, Joseph Keating Jr som skrev BJ of Davenport: The early years of chiropractic 1997.

Dessa två böcker är också viktiga källor till ovanstående artikel, såväl som AHCs tidskrift olika nummer.

 Som sagt den boken borde vara obligatorisk läsning för alla som intresserar sig för kiropraktik, för har du inte läst den har du onödiga kunskapsluckor i ämnet.

Chiropractic history AHCs tidskrift innehåller mycket matnyttigt. Men är naturligtvis svåröverblickbar eftersom innehållet utgörs av artiklar inom detta vidsträckta ämne. På föreningens hemsida kan man läsa några nummer av tidningen gratis. Se:

http://www.historyofchiropractic.org/mc/page.do?sitePageId=52929&orgId=ahc (Den innehåller fortafarande MÅNGA fel, eftersom den utgår från en kopia av den vanliga Wikipedia. OBS!)

 

     
Det finns inga viktiga källor som är utlagda på nätet. Om Chiropractic An Illustrated history läggs ut på nätet skulle det hjälpa till att sprida korrekt information om kiropraktik.
Det finns också källor som sprider felaktigheter om kiropraktik. Den främsta är Quackwatch som drivs av ACSH-lobbyisten(Info om ACSH finns här: ACSH  Stephen Barrett(Han ledde en underkommite till AMAs förbjudna kommitte, som hade som mål att utplåna kiropraktiken).

Se också "Bugges Blogg".

Men en wikichiro är under uppbyggnad. Se:  http://en.wikichiro.org/index.php?title=Main_Page

 

 • Här är en lista på de tidiga kiropraktor skolorna.

  Här är en lista på de tidigaste Kiropraktor utbildningarna:

   

  Källa: Chiropractic History: a Primer
  Länk : http://data.memberclicks.com/site/ahc/ChiroHistoryPrimer.pdf

   

  Table 3: Several early schools of chiropractic, 1896-1922
  Palmer School of Magnetic Cure
  American School of Chiropractic & Nature Cure
  Marsh School of Chiropractic Pacific School of Chiro-Practic
  American School of Chiropractic
  Parker School of Chiropractic
  Carver-Denny School of Chiropractic
  National School of Chiropractic
  Palmer-Gregory College of Chiropractic
  D.D. Palmer College of Chiropractic
  Texas Chiropractic College
  Michigan College of Chiropractic
  Ratledge System of Chiropractic Schools
  Minnesota Chiropractic College
  Wichita College of Kiropractic
  Robbins Chiropractic Institute
  Pacific College of Chiropractic
  Universal Chiropractic College
  New Jersey College of Chiropractic and Naturopathy
  San Diego School of Chiropractic
  Ratledge System of Chiropractic Schools
  Los Angeles College of Chiropractic
  Oregon Peerless College of Chiropractic and Neuropathy
  Bullis and Davis School of Neuropathy,Ophthalmology and Chiropractic
  California Chiropractic College
  Canadian Chiropractic College
  Eastern College of Chiropractic
  Columbia Institute of Chiropractic
  Missouri Chiropractic College
  Cleveland (Central) Chiropractic College
  Lite om författaren Joseph C Keating Jr. Han var medlem i ACH , och en av de flitigaste skribenterna i ACH. Han avled alldelles för tidigt 2007 vid femtiosjuårs ålder.

  .

   

  Några av de viktigaste skolorna i kiropraktikens två första decennier:

   

  Några tidiga skolor som var betydelsefulla utöver Palmer School of Magnetic Cure var

  American School of Chiropractic som statades av  Solomon M. langworthy i Cedar Rapids år 1903.

  National School of Chiropractic som startades av John F. A. Howard 1906 i Davenport, och Carver-Denny School of Chiropractic startades 1906 i Ottumwa av Willard Carver och L.L. Denny.

   

   
   

  American School of Chiropractic 

   
  American School of Chiropractic Startades av Solmom M. Langworthy 1903. Skolan var först med en ordentlig kursplan för lektioner och klinisk träning. Solmon Langworthy lanserade också den första reguljära vetenskapliga tidskrifter om kiropraktik 1903.
  "The Backbone". 1906 pulicerade han i samarbete med Oakley Smith och Minora Paxton bägge utbildade kiropraktorer
  (Minora Paxton var också barnmorska) den första läroboken i kiropraktik "Modernized Chiropractic"(Den finns nuförtiden på DVD utgiven av Dr Simon Senzon). 1905 startade också Langworthy det första kiropraktor förbundet. The American
  Chiropractic Association. "Modernized Chiropractic" kom att spela en viktig roll i den första rättegången där en kiropraktor blev frikänd från anklagelsen från att "utöva medicin utan legitimation". Skolan höll på att bli den första
  statligt godkända utbildningen, men Guvenören lade in sitt veto (faktiskt så uppvaktade D.D.Palmer guvernören, för att
  han skulle lägga in sitt veto).
   
   

  National School of Chiropractic

   
  National School of Chiropractic Startades 1906 av John F A Howard. John F A Howard fick det vänliga omdömet av D.D.
  Palmer: "Why should I not approve of your teaching the science of chiropractic....In practice and as a teacher I consider you more and better qualified than B.J. and I think I know you both.". Howard hade studerat naturopati i europa och 
  behandlat med sådana metoder innan han startade skolan. Skolan hade många läkare anställda, skolan kom att bli en mixer-skola. Dvs de behandlade inte bara med spinnala manipulationer. 1908 flyttadde skolan till Chicago för att få bättre möjligheter till disektioner för studenterna. Men också, för att få tillgång till ett större rekryteringsunderlag.  
    Skolan var aldrig för B.J. resonemang om "innate inteligence",och talade om D.D.s överentusiasm i början när han startade med spinnala manipulationer. Skolan lever kvar men är idag National University of Helath science. Skolan bidrog till att bilda ACA (ACA var inte namnet från början, men organisationen har dominerat den amerikanska kiroraktiken sedan 1924)

   

  Carver-Denny Kiropractic College and Infirmary

   

   

  Willard Carver var D.D. Pallmers advokat från mitten av 1890-talet, och han blev intresserad och utbildade sig till kiropraktor.Willard Carver hade som mest fyra kiropraktorskolor. Han startade den första 1906 ett par månader efter han avslutat sin kiropraktik utbildning. Willard Carver kom att spela en viss roll det första införandet av legitimation för kiropraktorer i Kansas 1913.I Carvers egen hemstat Kansas blev kiropraktorer legitimerade 1921. Han debatterade en hel del med B.J. Palmer och ledare för andra kiropraktorskolor, och med motståndare mot legitimation för kiropraktorer. Carver var utbildad till kiropraktor på Charles Ray Parkers´ in Ottuma. Carvers kolor uttbildade en del av de mest namnkunniga ledarna inom kiropraktiken, som Tullius Florence Ratledge och Alva Gregory som var både läkare och kiropraktor.

   

  Palmer School of Chiropractic 

   

  Palmers var den första kiropraktor utbildningen. Den drevs av D.D. till 1906 då D.D. blev dömd för att "praktisera medicin utan licens". D.D. valde först att avtjänna ett fängelse straff, men efter en tid i fängelse så beslöt han att i ställe 
  betala böter. Under konfliktens gång hade han(pga rädsla att förlora skolan under rättegången) skrivit över ägandet av halva skolan till hans son hustru Mabel Palmer. Tiden i fängelset hade påverkar hans hälsa negativt, och han sålde andra halvan av skolan till den 24-åriga B.J. Palmer. B.J. var oerfaren och hade inte den kunskap faderna hade tillägnat sig under tiden han drev skolan, men sonen var mer inställd på att driva skolan som ett företag, medans D.D. var inställd på att utveckla kiropraktiken. Det ledde till konflrikter B. J. slarvade med fakta och karakteriserade sig själv som "utvecklaren" av kiropraktik. B.J.s starkaste sida var marknadsföring. Men han såg också till att Palmers skaffade den första röntgenutrustningen i Davenport, och på grund av hans beslutsamhet kom han av många  att betraktas som D.D.s efterträdare i alla avseenden.
            Men D.D. var missnöjd med hur B.J. drev skolan, men B.J. lyssnade inte på fadern, och brytningen mellan de två Palmers blev efterhand total. D.D. var ofta ute och reste och hjälpte tidigare elever att etablera skolor, men när han var tillbaka i Davenport  så valde han att undervisa på Universal college of chiropractic(UCC startades 1910).
     

   

  Universal Chiropractic College

   

  Universal startades 1910 av Joy Loban och Georg Otto. Skolan låg bara ett par kvarter från Palmers. De kanske bidrog till att skärpa konkurensen mellan skolorna. Joy Loban hade varit BJs favorit elev, och de skall ha varit ganska lika som människor. Men 1908 lämnade loban Palmers på grund av djupa filosofiska skilnader, och blev privatpraktiserande till 1910 då UCC startades. UCC och Palmers blev hårda konkurenter, och det berättas att nya studenter som kom med tåg ofta blev möta på tågstationen av elever till konkurerande skolor och utsatta för övertalningsförsök. 
     Ett skäl till den starka konkurensen var att D.D. Palmer undervisade på UCC, sedan 1906 eftersom D.D. Palmer hade alvarliga invändningar mot BJs sätt att sköta skolan.
  Loban lämnade UCC 1915 och blev prefekt på Washington college of chiropractic, och 1917 blev Loban prefekt på Pittsburgh college of chiropractic, dit UCC flyttade 1918 och Loban blev president för UCC till 1927. (UCC var med och bidrog ekonomiskt vid bildandet av ACA 1924).   UCC gick 1944 ihop med Lincoln College of chiropractic, som 1967 gick upp i National College of Chiropractic.

   

  Viktiga personner  i  den tidiga kiropraktiken.

   

  John F.A. Howard

  John F.A. Howard(1876-1954) Kom att spela en stor roll inom kiropraktiken. Han genom gick sin 9 månaders kiropraktik-
  utbildning under D.D. Palmer 1905, och han hade sedan tidigare skaffat sig en osteopat utbildning, när BJ Palmer tog över Palmers 1906 var en del studenter missnöjda med BJs sätt att sköta skolan, och D.D. uttalade sitt stöd för John F.A. Howards plan att starta en skola.Skolan kom att heta National School of Chiropractic. Howard författade den klassiska "Encyclopedia of Chiropractic"(I sex volymer.) Han tog in läkaren William C. Schulce som delägare. 1914 sålde John F.A. Howard skolan till Schulce. 

   

   William C. Schulce 

   

   William C. Schulce hade avslutat sin läkarutbildning 1897. Han prktiserade allmän medicin i tre år i Wisconsin inan han flyttadetill Chicago. Där arbetade han med olika medicinska specialiteter. han startade"The Instituete of Physiological Therapeutics". Det ledde till att han fick kontakt med John F. A. Howard, och anlitades för ett antal föreläsningar på national School of Chiropractic. Efter en tid valde han att satsa helt på kiropraktiken. Han införde fysioterapi på skolan, och 1914 köpte han skolan av John F.A. Howard. Han fortsatte som rektor för skolan till sin död 1936.    

   

   

  Arthur L. Forster

   


  Arthur L. Forster utbildade sig till läkare på University of Illinois. Han arbtade som lärare på National school of chiropractic från 1912. Han var den förste att instruera i disektion på en chiropractisk institution. Han höll kurser i diagnostik, och skrev denklassiska "Practice of chiropractic". Han var också länge redaktör för "The National College Journal" När Dr William Schulze köpte skolan 1916 så blev Arthur L. Forster"General Manager". Men han fortsatte också att undervisa i diagnostik.

   

  Joy M Loban

  Joy m. Loban var en speciell person lärare författare och kliniker. Hans karriär varade bara 20 år, men han var en av de som påverkade de tidiga åren inom kiropraktiken. B.J. Palmer fick tidigt ögonen på honom och han blev lärare i "kiropraktisk filosofi" på Palmers. Men två år därefter,så lämnade han Palmers,och senare startade han och en grupp lärare och studenter från Palmers,och startade "Universal Chiropractic College" några kvarter från Palmers. Han skrev bland annat "Technic and Practice of Chiropractic, Textbook of Neurology(550 sidor)tillsammans med C.R.Bunn, och även "Diet and Exercise" . Loban sysslade också med klinisk forskning.Han var även redaktör för två kiropraktiska tidskrifter.Skälet till brytningen med B.J. Palmer angavs som djupgående filosofiska motsättningar.

   

   Sol long 

  Eller Colonel Sol Long som han ofta kallades. Han var juridisk rådgivare till ICA(Det var en organisation som bildades 1910, och hade inget att göra med dagns ICA)   ICA var en konkureande organisation till B.J.Palmers UCA.Han var i praktiken också ledare för organisationen. Sol Long kom också att bli Testaments exekutor efter D.D. Palmer

   

   

   

  John J. Nugent(1891-1979)

   


  Dr John J. nugent var född i Irland och utbildad på Universitetet i Dublin. Han utvandrade till USA 1914. Efter första världskriget utbildade han sig på Palmers. John Nugent gjorde viktiga insatser för att höja kiropraktik yrkets standard.Dr Nugent blev den första orföranden för den första nationella kommiteen för profesionell standard The National Council of Chiropractic Examining Boards, som bildades 1935. John J Nugent valdes att leda en kommite, som skulle undersöka alla  kiropraktiska college och utarbeta en standard mot vilken alla college skulle kunna jämnföras. Det var början till dagens CCE. John J nugent var för kiropraktiken vad Abraham Flexner var för medicinen några decennier tidigare. Skolorna skulle vara icke vinstdrivande stifteftelser, utbildningarana skulle vara tillräckligt långa, innehålla tillräckligt med medicinsk grundutbildning. Många skolor slogs ihop, och många försvann. De skolor som stödde BJ Palmer och ICA hade en egen linje. 

   

   

  Daniel David. Palmer(1906 - 1978)

   


  David Daniel Palmer var son till BJ Palmer, och han är den mest underskattade i familjen Palmer. Det var han som räddade Palmers skola. Genom att omgåeende 1961 efter BJs död avskaffade han H.I.O.,och reformerade han utbildningen, så att den blev jämbördig med ACA skolorna. Han förlängde utbildningen,vilket BJ inte ville göra han var rädd att färre skulle söka sig till skolan. David Daniel arbetade på Palmer sedan 1928/29 med ansvaret för ekonomin.(Han var universitets utbildad ekonom. men han var också utbildad kiropraktor.) Daniel David gjorde om Palmers från en privat ägd skola till en icke vinstdrivande stiftelse(Han satte upp två Palmer skolor till). Skolan blev tack vare hans aändringar också CCE godkänd. Kanske var det hans förändring av skolan som fick AMA att försöka utplåna kiropraktiken(Kiropraktiken blev mer enhetlig. Det plus ACAs skapande av CCE). Han hade ett svårt arbete, att reformera inte bara skolan, utan också BJs anhängare, där många var fast i BJs tankevärld. Han gjorde ett fantastiskt jobb, men dog alltför tidigt.   

   

   

   

   

   

   

  Striden mellan D.D.Palmer och B.J. Palmer 

   

  De tidiga åren präglades av konflikter. En av de mest kända var dem mellan far och son Palmer. Den här delen kommer att bli kort, och de som vill ha en mer faktaspäckad och nyanserad beskrivning rekommenderas "BJ o Daveport: The early years of Chiropractic" av Joseph C. Keating jr.

  B.J. Palmer hade inte en enkel barndom faderns många äktenskap, och den ringa tid han ägnade sig åt barnuppfostran bidrog till B.J.s besvärliga ungdom. B.J. arbetade en tid på cirkus, och kom att gilla det hela livet. En del menar att det var där hans intresse för marknadsföring började. Från 1904 abetade B.J. på faderns skola, och utbildade sig också till kiropraktor. Bägge var nog ganska dominerande personner, och kanske inte bra på att hantera sina motsättningar heller.

  1906 när D.D. palmer blev stämd för att utöva medicin utan licens(Egentligen märklig, för han sysslade vare sig med kirurgi eller mediciner), så överlät han halva ägandet till skolan på hans son hustru(Av rädsla för att myndigheterna skulle ta ifrån honom skolan pga att han inte betalade böterna utan valde fängelse i stället.) B.J.palmer hade arbetat hårt för att återuppbygga skolan, men konflikterna mellan far och son blev många.B.J. köpte andra halvanav skolan. D.D. var inte nöjd med sonens sätt att sköta skolan.B.J. gav ut D.D. skrifter, men nämde ingen stans att det var D.D. som var författare. D.D.kritiserade också direkta felaktigheter i sådant som B.J. skrivit. När D.D. var i Davenport , så föreläste han på universal college of chiropractic, vilket bidrog till konkurensen mellan skolorna. B.J. beskrev sig som "The Developer of chiropractic". Det synsätet delades inte av fadern. Konflikten kvarstod till faderns död 1913.                                                

    Oseriösa skribenter om kiropraktik hävdar ibland att D.D. Palmer skulle ha blivit mördad av sin son. Det är helt osant, och har sin upprinnelse i konflikten mellan far och son, men resonemanget är grundlöst. B.J. skulle ha kört över fadern i samband med homecomming parade 1913, men så var ej fallet. Dock Sylvia answorth som var med har berättat att D.D. aldrig blev påkörd han snubblade och föll, men Sylvia Answorth hjälpte honom upp och han reste senare hem nästa dag, och blev följd till tåget av flera vänner. Två månader senare drabbades han av tyfoid feber och dog efter en veckas sjukdom i sitt hem i Florida.En av de som spritt ryktet bad B.J. om ursäkt 1915 Sol Long han var från Universal college of Chiropractic(Där D.D. palmer undervisade när han var i Davenport, så universal drabbades hårt av D.D.s död),så ryktet var en följd av konkurensen mellan skollorna.  Konkurensen mellan skolorna fortsatte som vanligt, men långsiktigt skadades nog Universal av att ha spritt ryktet. AMAs kommitte som försökte utplåna kiropraktiken, men i stället fick AMA betala ett stort skadestånd till kiropraktorerna, vilket användes till forskning om kiropraktik. AMAs kommitten spred denna lögn(och många andra. Det blir ett speciellt stycke om det.) att B.J. Palmer mördat sin far, och sentida efterföljare som Ernst och Singh spred  också den lögnen vidare.

  Standardverket om BJ Palmer är "BJ of Davenport" av Joseph Keating Junior.    

   

   

  B.J. Palmers storhetstid 1913 - 1924

   

  När D.D. Palmer dog 1913 blev B.J. palmer den ledande personnen inte minst pga det anseende fadern haft. D.D. Palmer var genuint intresserad av att förstå mäniskokroppen. B.J. var en duktig administratör och marknadsfrörare.Palmer school of chiropractic hade den första röntgenanlägningen i Davenport. Skolan hade som mest 3000 elever.        Men  1924 så lanserade han Neuroclometern. En apparat som skapats av två termometrar som man drog längs ryggraden. Skaparen var Dossa Evans. Marknadsföringen var stor och fruktansvärt överdriven. Den påstods ha egenskaper den verkligen inte hade. Priset var väldigt högt. B.J.Palmer blev förmögen, men förlorade stödet bland kiropraktorerna. Han tillbringade ett par år med att resa jorden runt. Men hans storhetstid var över.

   

  Nedgången.

  BJs första stora misstag var den girighet, och den totalt oseriösa reklam han lanserade Neurocolmeteren med. Priset var hutlöst som mest 2200 US dollar(På den tiden kunde man köpa ett hus för den summan.),och det var för något som bara mätte hud temperaturen. Han förlorade stödet bland kiropraktorerna- ACA bildades(De hade ett annat namn då. Men blev från start den största organisationen för kiopraktorer i USA.

  1930 när den stora depressionen slagit till i USA, och det mesta gick dåligt i USA, så hade Palmers förlorat 90% av sina studenter. Något måste göras och B.J. lanserade en idee han var inte först med den, men han lanserade den stort. Det var H.I.O. eller "upper cervical special", som B.J. kallade tekniken. Den gick ut på att man endast skulle behöva behandla övre cervikalen. Resultaten skulle bli bättre så. Det blev de inte. BJ påstod att resultaten blev BÄTTRE om man bara behandlade övre cervikalen.(Men statistiken han redovisade för helkroppsbehandlingar var SÄMRE än den statistik han redovisade för helkroppsbehandligar innan han började med H.I.O.) Tyvärr var BJ först och främst företagsledare, och hans reklam var just reklam.

  Se också: http://buggesblogg.blogspot.se/2012_09_01_archive.html Väldigt många av Palmers elever kom att lära sig helkroppsjusteringar, och många olika kurser fanns att tillgå för vidare utbildning ute på marknaden .H.I.O. lämnade INGA bestående spår i det kiropraktiska behandlingsmetoden(Justeringstekniken används fortfarande,men de felaktiga teorierna om hjärnstams påverkan m.m. har slopats) . metoden var ett stort misslyckande, och BJ:s son Dave Daniel räddade Palmers när han efter B.J.s död(1961) totalt förändrade skolan i linje med ACA skolorna(och Dave Daniel startade två skolor till) i enlighet med ACA synsättet.BJ.s misstag gjorde att han tappade stödet bland kiropraktorerna, och ACA var den dominerande organisationen från 1924. ICA den organisation han bildade 1924 har hela tiden levt i skuggan av ACA. ICA finns kvar, men ändrades mycket när Dave Daniel tog över skolan och gjorde om den. ICA för en tynande tillvaro i skuggan av ACA.  

  Wilk m. fl. mot AMA

    En av de viktigaste processerna i kiropraktikens historia.  

   

  Idag tvingas Amerikansk kiropraktorer driva processer mot försäkringsbolag, som inte följer sina åtaganden mot kiropraktor patienter. Se: http://buggesblogg.blogspot.se/2013/01/american-chiropractic-association-files.html

   

   

   

   

   

   

  Här är en länk till min blogg Bugges Blogg, där det finns lite blandad info en del  om kiropraktikens  historia: 

  http://buggesblogg.blogspot.se/2013/01/definition-of-chiropractic-according-to.html

   

  Här är en förening jag är medlem i:

  http://www.historyofchiropractic.org/

  Här är en Wiki(Wikichiro) som jag börjat bidra till: http://en.wikichiro.org/index.php?title=Main_Page

  (Den innehåller fortfarande många FEL, då den utgår från en kopia av wikipedia.) 

  Här är en ny bok om viktiga saker i kiropraktikens historia(I länken finns ett 10 minuters ljudband som är värt att lyssna på) Medical War Against Chiropractors http://www.smithspinalcare.com/Page_4.php